top of page

Diep Ha Podcast

Client:

Podcaster

Year:

2023

Podcast được lập ra với mục đích truyền tải nội dung đến mọi người một cách đa dạng hơn. Nội dung podcast nói về những trải nghiệm cuộc sống và quan điểm nhân sinh của tôi.

Đồng thời, podcast cũng là một sản phẩm thể hiện những kỹ năng viết kịch bản, thu âm và dựng video, audio của Diệp Hạ.

bottom of page