top of page

"Có thể có một thời điểm nào đó bạn cảm thấy nghi ngờ bản thân, nghi ngờ sự chọn lựa của chính mình. Nhưng hãy bình tĩnh và đừng vội nản chí. Tôi thường nghĩ đến lý do mà tôi bắt đầu, động cơ từng thúc đẩy tôi và mong muốn của tôi vốn là gì? Thực tế trải nghiệm của chính tôi chứng minh rằng sự lạc quan và vui vẻ có thể không giúp tôi thành công ngay lập tức mà sẽ giúp tôi vực dậy tinh thần. Việc bạn đứng vững về mặt tinh thần còn quan trọng hơn tất thảy mọi thứ khác. Đôi chân không vững vàng đâu thể nghĩ đến việc bước đi. Tinh thần không vững vàng thì càng chẳng thể suy nghĩ được gì..."

Trích dẫn bài viết: "Tôi đã tạo động lực cho mình bằng cách nào?" - chuyên mục Tôi và nghề viết

Tôi cho rằng...

bottom of page